โรงเรียนอรุณเมธา
301 หมู่ที่ 2 ถนนดอนเจดีย์-ช่องแคบ บ้านซอโอ  ตำบลช่องแคบ  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
เบอร์โทรศัพท์ (055) 520070
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 5 คน
ชื่อ-นามสกุล : นเรศ ไล้ทอง (รุช)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 14
อีเมล์ : Nares_litong@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส รัตติกาล จิ๋วแก้ว (โบว์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 17
อีเมล์ : b_rattikan@hotmail.coth
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรอินทุ์(วันวิสา) ปานแก้ว (ต่าย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 14
อีเมล์ : katainoy6839@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ทิพวรรณ เทียมทัน (เกรซ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 17
อีเมล์ : grace082@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิจิตรา พายพัตร์ (หนู)
ปีที่จบ : 2008   รุ่น : -
อีเมล์ : Phichitra_paipat@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม